Sverige ska bli en av världens starkaste IT-nationer!

Med utvecklingen av artificiell intelligens skulle Sverige kunna bli nära nog dubbelt så produktivt till 2035. Det statuerar Vinova’s rapport vi läst nyligen. Men då krävs en rejäl satsning på AI i Sverige, och tyvärr är vi inte riktigt där i dag.

Vi svenskar är inte världsledande när det gäller AI. De satsningar som gjorts på området har uppfattats som små och ganska splittrade enligt uttalande av näringsministern.

Just nu sker dock en rejäl omställning och allt fler undersöker vilka möjligheter och risker det finns med artificiell intelligens. Bland annat har staten pumpat in över 800 miljoner kronor under 2017 som tilldelats olika Vinnova-projekt kopplade till AI. Samt får vi inte glömma den ovärderliga miljardsatsning som Knut och Alice Wallenbergs stiftelse utlyst i sitt Wasp-program som vi tror kommer vara till stor hjälp för framtida forskning i Sverige kring AI.

AI och omsorg

Stor potential finns inom nischad eller anpassad AI som är direkt knuten till respektive industri, och dess behov etc. Det är just där vi kan lösa reella problem och använda vår kompetens inom bland annat vård och omsorg. Där har vi redan tagit position.

Sveriges regering har utryckt en önskan om ett framtida nationellt forskningsinstitut för just anpassad AI. Tittar man på övriga världen så ligger vi efter och har mycket arbete att ta tag i om vi ska vara en världsledande nation till 2035. Potential finns dock då man pratar om många s.k. ”enhörningar” med miljardmöjligheter.

Vinnova fick av regeringen 2017 uppdrag att kartlägga hur artificiell intelligens och maskinlärning används i svensk industri och i samhället i stort. Det fastslogs att det finns stor potential i Sverige, men det noterades att Sverige behöver göra mer.

Två citat från delrapporten:
-Sverige har ett gott rykte som industri- och forskningsnation men verksamheten i Sverige inom AI lever i dag inte upp till sitt rykte.-
-I det svenska policysystemet och i samhället i stort verkar inte medvetenheten vara tillräckligt stor om AI:s betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft.-

Vi har bara påbörjat vår resa i teknologins tecken och vi tror på att vi kommer se mer gränsöverskridande samarbeten och mer fokus på anpassning och nischade funktioner.
Vi ser med öppna ögon och öppet sinne framåt på vad som komma skall.