Social digital omvårdnadsteknik?

Social digital omvårdnadsteknik?

Vi tycker att den digitala utveckling vi nu ser i Sverige och Europa bör utnyttjas för att bland annat göra områden inom vården både effektivare och mer anpassat för individen. Till exempel bör enklare behandling kunna utföras av behörig personal eller anhörig smidigare med hjälp av webben, och man bör enkelt kunna ha en tätare social kontakt med vårdtagare för att tillskansa sig information kring allmänmåendet osv. Patientens egen delaktighet och känsla för självständighet ökar med tillgång till sin egen journal via nätet/plattformen, och även närmast anhöriga kan få delaktighet och löpande information på ett smidigt sätt.

En annan aspekt är vårdtagare med diverse funktionshinder där de enkelt kan kontakta både personal och anhöriga direkt hemifrån och bland annat slippa mödosamma transporter. Via bild och ljud möjliggörs ju även annan social interaktion och ytterligare aspekter kan tillgodoses. Möjligheterna är i det närmaste oändliga med den teknik som finns tillgänglig idag.

Social  digital omvårdnadsteknik?Den digitala utvecklingen vi ser idag inom vården, ska väl närmast ses som ett komplement som ska användas när det är lämpligt. Men mycket är i görningen och det sker nya genombrott varje dag inom tekniken och vi kommer att ganska snart se helt nya möjligheter inom vård och omsorg. Det vi ser allt mer är att kommun och landsting och även privata initiativ satsar på mer mjuka värden och sätter patientens eget behov som utgångspunkt. Vikten av den personliga tryggheten och känslan av säkerhet i sitt eget hem är otroligt viktig likväl som att vårdtagaren inte ska känna sig inskränkt eller kontrollerad. Den digitala tekniken kan ge en snabb och enkel tillgänglighet och ge vårdtagaren en känsla av att vara mycket närmre både personal, anhöriga och bekanta. Detta är ännu viktigare ute i landsorten och glesbygden där det i många fall kan vara flera mil till närmaste kontakt.

Det ryms enorma möjligheter inom hela e-hälsobegreppet, men vi är eniga med många andra om att mötet mellan till exempel läkare och vårdtagare fortfarande är primärt för att tillgodose god vård. Just nu pågår en kapplöpning av många företag då målet 2025 är att vara världsledande på just E-hälsa. Vi på Weevil Sverige AB är givetvis med på resan och kommer löpande att släppa information om våra system. Vårt fokus kommer alltid ligga på individen och grundidén är att implementera den sociala interaktionen i ännu högre grad och tillgodose att känslan av trygghet alltid är säkrad.

Omsorg betyder i vår mening att värna om och att ta ansvar för, något vi verkligen vill förmedla med våra system.