Allt handlar om personer

Vårt uppdrag är tydligt: Göra sjukvård mer personlig.

Weevil omformulerar hur vi tänker om sjukvård. Det pratas ofta om att sjukvården blir dyrare och dyrare. Vi pratar först och främst om personer, respekt, värdegrund och sociala interaktioner. Det visar att sjukvården handlar om omsorgen till varandra. Vi hjälper organisationer att hitta sin värdegrunder och implementera dem i sjukvården med höjd kvalitet som resultat.

Vi skapar sjukvårdsprodukter med dessa värderingar i grundtanken. Vår produkter förbättrar den sociala interaktionen mellan personer och minska beroendet av vårdpersonal för de vårdtagare som behöver det.