Det Weevil vill framhäva är att sjukvården handlar om omsorg till varandra.

Vi är ett visionärt och framskridande företag som utvecklar lösningar inom säkerhet och trygghet med hjälp av modern teknologi. Vi vill omdefiniera hur man tänker kring sjukvård och vill göra den mer personlig.

Utifrån dessa värderingar erbjuder vi bl.a. ett trygghetslarm som fungerar i både vård- och hemmiljö med helt unika individanpassade funktioner. Istället för en aktiv handling från den med trygghetsbehov (äldre eller barn), larmar vårt system vid avvikande händelser. Vi kallar det slumrande bevakning, eller att bevaka utan att övervaka.
Larmet kan kopplas till personal, familj eller andra som snabbt kan agera och få information om något inträffar.

Vi utvecklar dessa produkter i samråd med våra kunder och tror på öppet samarbete och input från vårdtagare och personal etc. Detta gör att vi kan säkerställa behovet och samla in rätt information för att kunna presentera exakt den lösning som efterfrågas på marknaden idag.

Weevil består av ett glatt, entusiastiskt team som vill bidra till ökad livskvalitet för människor baserad på den senaste digitala teknologin.

Varför vänta in framtiden när den redan är här?