För dig som privatperson är det viktigt att känna säkerhet i hemmet och närmiljön.

Grandparents and grandchildrenVikten av att känna säkerhet i hemmet och närmiljön är idag något som ligger oss alla varmt om hjärtat.

Weevil har tagit fasta på detta och lanserar inom kort en produkt som kommer omdefiniera begreppet trygg i hemmet, inte bara den rent bevakande funktionen utan vi har även tagit fasta på sociala aspekter och interaktion mellan människa och teknik. Att använda vår teknik i ditt hem öppnar många dörrar för att sedan koppla på ytterligare funktioner på det befintliga systemet. Utbyggbart och individanpassat stavas Weevil. Systemet slumrar tills du interagerar med det, vilket medför extremt låga driftskostnader och en säker stabil funktion. Möjligheterna är många och det kan hantera bland annat babyvakt och trygghetslarm för att nämna något.

Kontentan är att du ska känna dig trygg genom bevakning utan att vara övervakad! Och du… Varför vänta in framtiden när den redan är här?