Inom hemtjänsten borde allt handla om individen!

Vårt uppdrag är tydligt: Gör sjukvård och hemtjänsten mer personlig.
Weevil vill omformulera hur vi tänker om sjukvård. Vi vågar dra saker till sin spets…

Det talas ofta om att sjukvården blir dyrare och dyrare. Vi på Weevil tänjer begreppen och värnar först och främst om personen, respekten, värdegrunden och den sociala interaktionen. Det vi vill framhäva är att sjukvården handlar om omsorgen till varandra. Vi vill hjälpa organisationer att hitta sina värdegrunder och implementera dem inom sjukvården med höjd kvalitet som resultat.

Vi skapar sjukvårdsprodukter med dessa värderingar i grundtanken. Våra produkter förbättrar den sociala interaktionen mellan personer och minskar beroendet av vårdpersonal för de vårdtagaren. Vi skapar även en trygghet för anhöriga då vi tillsammans enkelt anpassar systemet efter det individuella behovet. Systemet är framtidssäkrat och uppgraderingsbart för att vi förstår vikten av en hållbar långsiktig lösning.