Social digital omvårdnadsteknik?

Social digital omvårdnadsteknik?

Social digital omvårdnadsteknik? Vi tycker att den digitala utveckling vi nu ser i Sverige och Europa bör utnyttjas för att […]