Weevil privatperson

2018 blir ett viktigt år för E-hälsa

Enligt regeringens utsatta mål ska Sverige vara bäst i världen på e-hälsa redan år 2025. Det är ett uppdrag som nu verkligen intensifierats då E-hälsomyndigheten fått nya direktiv om att fokusera sitt arbete under 2018.
Som E-hälsomyndigheten berättar på deras webbsida, så är 2018 året att satsa på tre olika delar inom e-hälsan. Ett stort fokus ligger på Nationella läkemedelslistan med målet att göra medicinering inom vården säkrare. Datainspektionen ifrågasätter dock detta så arbete pågår.

Förutom läkemedelslistan jobbar E-hälsomyndigheten även med att introducera gemensamma standarder så att det blir möjligt att utbyta information på ett säkert sätt och med bra kvalitet.

“För att kunna utbyta information med säkerställd kvalitet och säkerhet behövs standarder. Standarder är en förutsättning för att vårdens och omsorgens system ska kunna kommunicera med varandra. Syftet med arbetet är att skapa effektivare arbetsprocesser för personalen, säkrare patientflöden och ökad delaktighet för patienterna. ”

https://www.ehalsomyndigheten.se/satsningar/

Weevil, e-hälsa och välfärdsteknologien

Vi på Weevil Sverige AB ser arbetet och utvecklingen inom e-hälsan som mycket positiv. Den går hand i hand med vår egen utveckling av vår produktlinje. Den tekniska utvecklingen tog fart och började gå riktigt fort redan 2016, en exponentiell effekt som hänger samman med Moores lag. Kraftigt förenklat säger Moores lag att en processors hastighet fördubblas ungefär var 18:e månad…

I dag kan vi skapa teknik som vi inte kunde tänka oss för bara ett eller två år sedan. För kreativa driftiga människor ges detta en bra möjlighet att med en god idé verkligen göra avtryck i den Svenska omsorgen.

Vi vill vara med på den resan och just nu pågår ett projekt som går ut på att samla in och hantera information som gör oss bäst lämpade på att leverera bästa möjliga marknadsanpassade produkt inom segmentet trygghet i hem och omsorg. Vår utbyggbarhet och individuella anpassning går verkligen en ljus framtid till mötes då vi ser allt mer tecken på att vården insett möjligheterna med ny teknologi och även sett dess mångsidighet.

Weevil privatpersonVi samlar information från både yrkesgrupper, vårdtagare och anhöriga samt beslutsfattare, allt för att skapa ett så komplett och mångsidigt system som möjligt utan att krångla till det för användaren. Det ska vara enkelt och lättanvänt men framförallt tryggt! Möjligheterna med systemet går långt utom äldrevården och går även anpassa för olika miljöer. Omsorg är ett vitt begrepp. Från barn till äldre men även djur och natur, ja överallt där du vill addera trygghet och säkerhet i närmiljön.
Vårt motto är: Vårt mål är din trygghet, hela livet!

Är du nyfiken på att veta mer om oss på Weevil Sverige AB? Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev och följ oss på Linkedin!