Social

Older man and woman singingMed “Royal Assisted Living” kan familjemedlemmar, släkt och bekanta ingå i vårdnätverket. Detta gör att du är mindre beroende av vårdpersonal. Tre saker händer:

  1. Det ger en bra känsla för alla inblandade. Alla är mer involverade, vet om det går bra och vet att det finns hjälp vid behov. Detta ger en känsla av säkerhet.
  2. Sociala kontakter ökar. Genom att involvera familj och bekanta mer, finns det mer aktivitet i det sociala nätverket.
  3. Enkla hjälpförfrågningar kan anges i det sociala nätverket. Detta ger den professionella vårdgivaren möjlighet att fokusera mer på vårdfrågor.

Systemet “Royal Assisted Living” från Weevil upptäcker potentiella faror och informerar automatiskt vårdpersonal och, om så önskas, familj. Den informerar också om detaljer om situationen så att de som tar emot informationen vet vad som händer. I många situationer finns det dock ingen omedelbar nödsituation och systemet “frågar” boende om allt är okej. Om så är fallet kommer inga ytterligare åtgärder att vidtas. Men om det inte finns något svar eller om situationen inte bekräftas, kommer vården automatiskt att varnas.