Eigenschappen

PrppertiesOnzichtbaar aanwezig:

Weevil’s “Royal Assisted Living” is onzichtbaar aanwezig. Het maakt dat de woning zich SMART gedraagt en wordt zo een digitale assistent voor haar bewoners. Het systeem activeert als er een afwijking van de “norm” wordt gesignaleerd. Deze norm is individueel instelbaar en wordt dynamisch aangepast door de dagelijkse routines. Bij afwijkingen hiervan kan dit worden gesignaleerd en kan contact worden opgenomen. Dit kan met de bewoner zelf zijn (“Is alles in orde mevrouw?”) of een mededeling sturen naar de zorgverlener (“Mevrouw Jansen is uit bed gestapt”). Ook kan het familie informeren.

Van Beveiligingsalarm naar Zorgalarm naar Digitale assistent:

Per woning / individu is het gedrag van het systeem grotendeels aanpasbaar. Dit gebeurt in de vorm van statische en dynamische regels. Het systeem past zich aan naar de dagelijkse routines.

 

  • Het systeem is voorzien van een aantal basisregels die in veiligheid voorzien.
    Dit is de categorie “Veiligheid”. Denk hierbij aan rook alarm, oververhitting van de kookplaat of wateroverlast. Hierop volgt altijd actie.
  • De volgende categorie “Zorg” is aanpasbaar naar de zorgbehoefte. Ook privacy van de bewoner speelt hierbij een belangrijke rol. Weevil heeft een basis set beschikbaar die antwoord geeft op kernvragen in de zorg. Als de zorgbehoefte verandert kunnen de regels mee veranderen.
  • De categorie “Status” komt terug in “Assisted Living”. “Status” is de kennis over de situatie van de woning en haar bewoner. Denk aan “In bed”, “In de badkamer”, “Niet thuis”, “Niet thuis, langer dan gebruikelijk”. Het assisteert de bewoner en de zorgverlener in de dagelijkse routines. Het systeem acteert slechts bij veranderingen die afwijken van de norm, waardoor de zorgverlener niet langer op alle signalen hoeft te reageren, maar geïnformeerd wordt als de status afwijkt en actie vereist. Dit maakt dat het systeem niet langer een zorgalarm is, maar een digitale assistent.
  • De categorie “Comfort” komt sterk terug in “Royal Assisted Living”. Veiligheid en Zorg behoeven een minimale set van sensoren. Dezelfde sensoren dragen gelijktijdig bij aan comfort. Denk daarbij aan “Nightlight” welke automatisch activeert als men het bed verlaat. Verlichting activeert, maar gedimd zodat het s ’nachts niet verblindt. Comfortabel zodat je je gemakkelijker kunt oriënteren.

Betaalbaar door moderne, modulaire technologie:

Weevil heeft met “Royal Assisted Living” een heel nieuw systeem ontwikkeld, met daarbij de bewoner en zorgverlener als uitgangspunt. Daarbij is een veranderende wereld in acht genomen en zo is een modulair systeem ontworpen. Elke module vervult een kerntaak en is individueel aanpasbaar of vervangbaar. Daardoor is het mogelijk flexibel mee te groeien in een veranderende zorg en veranderende wereld.

Om veiligheid en zorg te ondersteunen is naast de digitale assistent een basis set van sensoren benodigd. De sensoren zijn onafhankelijk vervangbaar en uitwisselbaar, wat de woning flexibel maakt. Ideaal is als de woning tijdens de bouw al kan worden voorzien van de benodigde infrastructuur, maar later aanpassen is prima mogelijk. Dit houdt de benodigde investering per woning betaalbaar. Weevil voorziet in een lange termijn PLM (Product Lifecycle Management) doordat alle modules eenvoudig vervangbaar zijn. Dit betekent dat periodieke betaalbare upgrades uw systeem toekomstbestendig houden.

Weevil vindt het milieu belangrijk. Grondstoffen, energiegebruik en levensduur zijn daarom geïntegreerd in het ontwikkelingsproces. Door de modulaire opbouw zijn onderdelen en sensoren langdurig bruikbaar waardoor onnodig vervangen wordt voorkomen. Bij vervanging kan Weevil zorgdragen voor milieuvriendelijke afvoer van de vervangen modules.