Egenskaper

PrppertiesOsynligt närvarande:

Weevils “Royal Assisted Living” är osynligt närvarande. Det får hemmet att bete sig SMART och blir därmed en digital assistent för sina invånare. Systemet aktiveras om en avvikelse från “normen” signaleras. Denna standard är individuellt justerbar och justeras dynamiskt med de dagliga rutinerna. Vid avvikelser från rutinerna kan detta signaleras och systemet kan skapa kontakt. Kontakten kan vara med boenden själv (“Är allt okej, frun?”) Eller skicka ett meddelande till vårdgivaren (“Fru Jansen har klivit ut ur sängen”). Systemet kan också informera familjen eller släkt.

Från säkerhetslarm till sjukvårdslarm till digital assistent:

Per hem / individ kan systemets beteende till stor del anpassas. Detta görs i form av statiska och dynamiska regler. Systemet anpassar sig till de dagliga rutinerna.

 

• Systemet har ett antal grundläggande rader som säkerställer säkerhet.
Detta är kategorin “Säkerhet”. Tänk på till exempel röklarm, överhettning av spisen eller översvämningar. På detta följer alltid åtgärder.
• Följande kategori “Sjukvård” kan anpassas till vårdbehovet. Invånarnas integritet spelar också en viktig roll i detta. Weevil har en grunduppsättning tillgänglig som svarar på nyckel frågor inom vården. Om behovet av vård ändras kan raderna också ändras.
• Kategorin “Status” återspeglas i “Assisted Living”. “Status” är kunskapen om situationen i hemmet och om dess boende. Tänk på “I sängen”, “I badrummet”, “Inte hemma”, “Inte hemma, längre än vanligt”. Det hjälper boende och vårdgivaren i de dagliga rutinerna. Systemet agerar endast vid förändringar som avviker från normen, så att vårdgivaren inte längre behöver svara på alla signaler, utan informeras när statusen avviker och kräver åtgärder. Detta innebär att systemet inte längre är ett trygghetslarm utan en digital assistent.
• Kategorin “Komfort” återspeglas starkt i “Royal Assisted Living”. Säkerhet och vård kräver ett minimum set av sensorer. Samma sensorer bidrar samtidigt till komforten. Tänk på “Nightlight” som automatiskt aktiveras när du lämnar sängen. Belysningen tänds, men dimmas så att den inte förblindar en i natten. Bekväm så att du lättare kan orientera dig.

Prisvärd tack vare modern, modulteknik:

Med “Royal Assisted Living” har Weevil utvecklat ett helt nytt system, med vårdtagaren och vårdgivaren som utgångspunkt. Det har beaktats en föränderlig värld och ett modulsystem har utformats. Varje modul uppfyller en kärnuppgift och är individuellt anpassningsbar eller utbytbar. Detta gör det möjligt att växa flexibelt i ett föränderligt vårdbehov och i en föränderlig värld.

Utöver den digitala assistenten krävs en grundläggande uppsättning sensorer för att stödja säkerhet och vård. Sensorerna är individuellt utbytbara och utbytbara, vilket gör huset flexibelt. Det är idealiskt om huset redan kan förses med den nödvändiga infrastrukturen under byggandet, men senare installation är fullt möjligt. Detta håller den investering som krävs per hem betalbart. Weevil tillhandahåller en långsiktig PLM (Product Lifecycle Management) eftersom alla moduler är lätt att byta ut. Detta innebär att periodiska prisvärda uppgraderingar håller ditt system framtidssäkert.

Weevil anser att miljön är viktig. Råvaror, energiförbrukning och livslängd är därför integrerade i utvecklingsprocessen. Genom den modulkonstruktionen kan delar och sensorer användas under lång tid, vilket förhindrar onödigt utbyte. Vid utbyte kan Weevil säkerställa miljövänlig återvinning av de ersatta modulerna.