Gezondheidszorg moet gaan om het zorgen voor elkaar!

Weevil is een bedrijf met visie dat oplossingen ontwikkeld voor zorg en veiligheid, gebruik makende van moderne technieken. We willen herdefiniëren hoe mensen denken over zorg in zorginstellingen en willen het meer persoonlijk maken.

Met deze waardes als basis bieden we producten aan zoals persoonsalarm die zijn ontwikkeld met verzorgingshuizen in gedachte, maar die zowel thuis als in zorginstellingsomgevingen werken. Het systeem kan worden aangepast aan individuele behoeften en kan precies die functies bieden die in een specifieke situatie gewenst zijn. In plaats van een actieve vraag om hulp van de cliënt, alarmeert het systeem als iets anders is dan gebruikelijk. We noemen het sluimerend monitoren, of kijken zonder te kijken.

Personeel, familie of anderen kunnen snel in actie komen op een inkomend alarm en krijgen informatie als er iets gebeurt, afhankelijk van wat het alarm is en aan wie het is gekoppeld.

We ontwikkelen onze producten in nauwe samenwerking met onze klanten omdat zij het beste hun behoeften kunnen definiëren. Onze prioriteit is voldoen aan de eisen en wensen van de gebruikers en daarbij bijdragen aan een betere levenskwaliteit. Dit biedt een unieke mogelijkheid om een product te maken dat is gedefinieerd door de markt en voor de markt.

Weevil bestaat uit een enthousiast team dat werkelijk wil bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen. We doen dit met behulp van moderne technologieën.

Waarom wachten op de toekomst als die er al is?