Het gaat om de personen

Onze missie is eenduidig: Maak de gezondheidszorg meer persoonlijk.

Weevil verandert de manier waarop we denken over gezondheidszorg. Organisaties praten vaak over hoe de zorgsector duurder en duurder wordt. Wij praten eerst over mensen, respect, normen & waarden en sociale interacties. Dat laat zien dat zorg gaan om het geven om anderen.  We helpen organisaties om hun ECHTE normen en waarden te vinden en bij het implementeren van zorg van hoge kwaliteit. Zorg waar mensen iets aan hebben.

Wij creëren zorgproducten met die waarden in gedachte. Onze producten verbeteren de sociale interacties tussen mensen en verlagen de afhankelijkheid van hulpverleners voor diegene die afhankelijk zijn van gezondheidszorg.